+48 502 392 488
info@falconwheels.pl

Gwarancja

  1. Wszystkie koła Falcon zakupione bezpośrednio u producenta objęte są 2 letnią gwarancją liczoną od dnia zakupu.
  2. Dokumentem świadczącym o prawach do gwarancji jest dowód zakupu i dotyczy pierwszego nabywcy kół.
  3. Gwarancji podlegają wszystkie koła marki Falcon, które z powodu wystąpienia wad fabrycznych są niezdatne do użytkowania.
  4. Wady powstałe z winy użytkownika nie są objęte gwarancją.
  5. Gwarancja nie obejmuje szkód, które powstały wskutek nieprawidłowego użytkowania, przechowywania lub przewożenia kół.
  6. Gwarancja nie obejmuje śladów normalnej eksploatacji kół, tj. ścierania się powierzchni hamujących, łożysk, zapadek bębenka.
  7. Gwarancja nie jest wykonalna jeżeli koła nie zostały bezpiecznie zapakowane na czas transportu do producenta.
  8. Zgłoszenia gwarancyjne zawierające zdjęcie, opis wady i w jaki sposób powstała należy wysłać mailem na adres info@falconwheels.pl
  9. Po uprzednim ustaleniu z producentem reklamowane koła odpowiednio zabezpieczone w kartonie (np. w kartonie fabrycznym) należy wysłać pod wskazany przez producenta adres.